SMS bericht

SMS (short message service) is een dienst om met behulp van een mobiele telefoon korte berichten te versturen of te ontvangen. Sms was oorspronkelijk ontworpen als deel van gsm, maar is nu beschikbaar voor groot aantal mobiele netwerken, inclusief de nieuwe UMTS-netwerken.

Onze SMS Gateway

De gateway van BulkSMScenter bekijkt continu welke operators de hoogste betrouwbaarheid, de snelste aflevertijd en de beste prijs kunnen leveren. Op deze manier kan de kortste route bepaald worden voor het afleveren van je SMS op een mobiele telefoon.

Kenmerken van een sms-bericht

Het sms-bericht kan maximaal 140 bytes groot zijn. Hierin passen 140 8-bits karakters, 160 7-bits karakters of 70 16-bits karakters voor talen als Chinees, Japans of Koreaans, wanneer deze gecodeerd worden volgens de UTF-16 codering. In Nederland gebruiken wij alleen de 7-bits tekens, hierdoor is het mogelijk om per bericht maximaal 160 tekens te versturen. Buiten de 160 tekens vallen de routeringsgegevens zoals afzender, prioriteit en bestemming.

Er bestaan methodes om meerdere berichten te combineren voor het versturen van langere berichten. De gebruikers dienen dan echter per bericht van 153 karakters te betalen. De mindering in karakters komt omdat er meerdere berichten gekoppeld moeten worden. Hiervoor moeten headers meegezonden worden.

Transport van een SMS bericht

SMS wordt normaal gesproken getransporteerd over het signaleringskanaal en kan daarom afgeleverd worden aan de gebruiker terwijl deze een mobiel telefoongesprek voert.
Sms-berichten worden vanuit de mobiele telefoon naar de berichtencentrale (Engels: SMSC) gestuurd. Deze slaat het bericht op en probeert meerdere keren het bericht af te leveren. Na een ingestelde tijd (standaard 3 dagen) wordt het bericht gewist. Het is mogelijk om een bevestiging van de aflevering van een sms-bericht te ontvangen van de berichtencentrale.